Sist endret: 26.01.2021

Ved innmelding i Styrenavn godkjenner du disse vilkårene:

Styrenavn opererer med to hovedtyper av medlemmer: «Oppdragsgivere» og «Kandidater». Oppdragsgivere er dem som bruker plattformen til å søke etter potensielle styrekandidater, og kandidater er dem som gjennom plattformen gjør seg søkbare.

Vilkår for kandidater:

  • Medlemskap i Styrenavn er gratis.
  • Kandidater står selv inne for at den informasjonen de har lagt inn er korrekt.
  • Kandidater har ansvar for å holde sin informasjon oppdatert.
  • All informasjon som ligger inne er tilgjengelig for administratorer på Styrenavn.
  • Styrenavn kan ta personlig kontakt med kandidater for å verifisere informasjon om kandidaten og for å avklare om kandidaten er åpen for konkrete henvendelser.
  • Styrenavn oppgir ikke kandidaters kontaktinformasjon til oppdragsgivere uten at kandidaten har godtatt informasjonsdeling på sin profilside, eller etter først å ha kontaktet kandidatene på vegne av disse.
  • Kandidater som blir kontaktet direkte om styreverv av oppdragsgivere er pliktet, når de forstår at oppdragsgiver har funnet frem til dem gjennom Styreverv, å underrette Styrenavn om dette.
  • Styrenavn kan sende e-post med påminnelser og informasjon om endringer i tjenesten o.l. til registrerte kandidater, men vil holde dette på et minimum.
  • Styrenavn kan slette en bruker om de oppdager misbruk av tjenesten eller de av formelle grunner anser kandidaten som uskikket til styreverv.
  • Kandidater kan når som helst slette sin egen profil, inklusive alle sine opplysninger og eventuelle opplastede filer på sin profilside.

Vilkår for oppdragsgivere

  • Medledlemskap i Styrenavn er gratis.
  • Oppdragsgiver kan annonsere og søke gratis blant kandidatene på Styrenavns plattform.
  • Oppdragsgiver står selv inne for at oppgitt informasjon er korrekt.
  • Oppdragsgiver har ansvar for å holde sin informasjon oppdatert.
  • All informasjon som ligger inne er tilgjengelig for administratorer i Styrenavn.
  • Styrenavn kan ta personlig kontakt for å avklare informasjon om oppdragsgiver.
  • Styrenavn oppgir kandidaters navn og kontaktinformasjon først etter å ha blitt kontaktet av oppdragsgiver om aktuelle kandidater, og sjekket med kandidatene at de er åpne for å bli kontaktet av aktuelle oppdragsgiver, evt. om de har gitt generell fullmakt til informasjonsdeling.
  • Når oppdragsgiver identifiserer en kandidat gjennom Styrenavn og ender opp med å bruke denne plikter oppdragsgiver å rapportere dette på sin profilside. Oppddragsgiver godkjenner å bli fakturert etter gjeldende satser og vilkår (tilgjengelig i menyen som innlogget oppdragsgiver).
  • Styrenavn kan sende e-post med informasjon om endringer i tjenesten o.l. til oppdragsgivere.
  • Styrenavn kan slette en oppdragsgiver om de oppdager misbruk av tjenesten eller de av formelle grunner anser oppdragsgiver som uegnet.
  • Oppdragsgiver kan når som helst be om at sin konto slettes. Om oppdragsgiver har forpliktelser overfor Styrenavn vil kontoen gjøres inaktiv, og deretter slettes så snart forpliktelsene er opphørt. Om oppdragsgiver ikke har noen forpliktelser overfor Styrenavn vil kontoen slettes umiddelbart.