Hva er Styrenavn?

Styrenavn er en enkel og målrettet arena for rekruttering til styreverv. Plattformen bidrar til rett kompetanse på rett sted til rett tid – innen privat næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. 
 

Åpen for et styreverv?

På Styrenavn kan styrekandidater gjøre seg søkbare for norske og internasjonale selskap! Kandidatene bestemmer selv sin grad av synlighet og hvem Styrenavn kan dele navn, utvidet informasjon og kontaktopplysninger med.  
 

Trenger dere kandidater til et styre?

Styrenavn tilbyr bedrifter et bredt utvalg av kandidater ved styreutvelgelse. Som godkjent kandidatsøker hos oss, kan en fritt søke i vår talentpool og annonsere på våre sider. Basert på spesifikke ønsker og faglig forankrede søkekriterier, vil plattformen identifisere relevante kandidater som kan ivareta bedriftens strategiske og lovpålagte behov. For en enkel oversikt over våre kandidater, besøk gjerne denne siden.
 
Både styrekandidater og kandidatsøkere får tilgang til plattformen ved å opprette sin egen gratis brukerprofil. Benytt knappene over til å komme i gang.
 

Hjertelig velkommen!

 

Med vennlig hilsen

Jørgen J. Mathiesen
Managing Partner
Styrenavn.no

Styrenavn - logo og slagord