Styrenavn har et bredt utvalg av kandidater i sin database. Grunnleggende informasjon om disse er søkbar for registrerte «oppdragsgivere» og kontaktinformasjon utleveres til disse på forespørsel. 

Søk registrering som oppdragsgiver i dag:

REGISTRER DEG SOM KANDIDATSØKER


Det er helt kostnadsfritt å registrere seg – og dermed bli i stand til å gjøre søk og å annonsere. Kun kandidater som engasjeres/ansettes blir fakturert – «no cure, no pay». Litt statistikk om våre kandidater kan du se her:

Tilgjengelige kandidater

Diagrammet under viser antall kandidater som ønsker seg ulike typer verv.


Virksomhetstype

Diagrammet under viser antall kandidater med erfaring fra ulike virksomhetstyper.


Kjønn

Diagrammet under viser kjønnsfordeling i prosent (%) blant våre kandidater (flytt markøren over feltene i diagrammet for informasjon).


Alder

Diagrammet under viser aldersfordeling i prosent (%) blant våre kandidater (flytt markøren over feltene i diagrammet for informasjon).

Bosted

Kartet viser spredningen av våre kandidater i landets ulike fylker og i utlandet. Trykk på markøren for å vise tall. (NB: Kun kandidater som har registrert seg med postnummer er representert på kartet. Det faktiske utvalget er vesentlig større enn tallene gir inntrykk av, men det viser at vi minst har dette antallet kandidater i gjeldende fylke.) 

Del siden!