Sist endret: 10.11.2023

Ved registrering hos Styrenavn godkjenner du disse vilkårene:

Styrenavn opererer med to hovedtyper av registrerte brukere: «Kandidatsøkere» og «Kandidater». Kandidatsøkere er dem som bruker plattformen til å søke etter potensielle styrekandidater, og kandidater er dem som gjennom plattformen gjør seg søkbare.

Vilkår for kandidater:

  • Registrering og presentasjon på Styrenavn er gratis.
  • Kandidater står selv inne for at den informasjonen de har lagt inn er korrekt.
  • Kandidater har ansvar for å holde sin informasjon oppdatert.
  • All informasjon som ligger inne er tilgjengelig for administratorer på Styrenavn.
  • Styrenavn kan dele all registrert informasjon etter forespørsel fra kandidatsøkere. Dersom kandidat ønsker å bli kontaktet, og ta stilling til deling av navn og kontaktinformasjon i hvert enkelt tilfelle registreres dette på kandidatens profilside under «Tillatelse».
  • Styrenavn kan ta personlig kontakt med kandidater for å verifisere informasjon om kandidaten og for å avklare om kandidaten er åpen for konkrete henvendelser.
  • Kandidater som blir kontaktet om styreverv av kandidatsøkere plikter, når de forstår at kandidatsøker har funnet frem til dem gjennom Styrenavn, å underrette Styrenavn om dette.
  • Styrenavn kan sende e-post med påminnelser og informasjon om endringer i tjenesten o.l. til registrerte kandidater, men vil holde dette på et minimum.
  • Styrenavn kan slette en bruker om de oppdager misbruk av tjenesten eller de av formelle grunner anser kandidaten som uskikket til styreverv.
  • Kandidater kan når som helst slette sin egen profil, inklusive alle sine opplysninger og eventuelle opplastede filer på sin profilside.

Vilkår for kandidatsøkere

  • Registrering hos Styrenavn er gratis.
  • Kandidatsøker kan gratis søke blant alle kandidater på Styrenavns plattform.
  • Kandidatsøker står selv inne for at oppgitt informasjon er korrekt.
  • Kandidatsøker har ansvar for å holde sin informasjon oppdatert.
  • All informasjon som ligger inne er tilgjengelig for administratorer i Styrenavn.
  • Styrenavn kan ta personlig kontakt for å avklare informasjon om Kandidatsøker.
  • Styrenavn oppgir kandidaters navn og kontaktinformasjon først etter å ha blitt kontaktet av kandidatsøker om aktuelle kandidater, og sjekket med kandidatene at de er åpne for å bli kontaktet av aktuelle kandidatsøker, evt. om de har gitt generell fullmakt til informasjonsdeling.
  • Når kandidatsøker identifiserer en kandidat gjennom Styrenavn og ender opp med å bruke denne plikter kandidatsøker å rapportere dette på sin profilside. Kandidatsøker godkjenner å bli fakturert etter gjeldende satser og vilkår (tilgjengelig i menyen som innlogget kandidatsøker).
  • Kandidatsøker har kun lov å bruke innhentet kandidatinformasjon til det formålet informasjonen var innhentet for.
  • Kandidatsøker plikter å slette kandidatinformasjon fra Styrenavn når den aktuelle rekrutteringsprosessen er avsluttet, og senest ett år etter forespurt kandidtatinformasjon.
  • Styrenavn kan sende e-post med informasjon om endringer i tjenesten o.l. til kandidatsøker.
  • Styrenavn kan slette en kandidatsøker om de oppdager misbruk av tjenesten eller de av formelle grunner anser kandidatsøker som uegnet.
  • Kandidatsøker kan når som helst be om at sin konto slettes. Om kandidatsøker har forpliktelser overfor Styrenavn vil kontoen gjøres inaktiv, og deretter slettes så snart forpliktelsene er opphørt. Om kandidatsøker ikke har noen forpliktelser overfor Styrenavn vil kontoen slettes umiddelbart.