Sist endret: 06.02.2022

Ved registrering hos Styrenavn godkjenner du disse vilkårene:

Styrenavn opererer med to hovedtyper av brukere: «Kandidatsøkere» og «Kandidater». Kandidatsøkere er dem som bruker plattformen til å søke etter potensielle styrekandidater, og kandidater er dem som gjennom plattformen gjør seg søkbare.

REGISTRER DEG SOM STYREKANDIDAT

REGISTRER DEG SOM KANDIDATSØKER

Vilkår for kandidater:

  • Registrering og presentasjon på Styrenavn er gratis.
  • Kandidater har ansvar for å holde sin informasjon oppdatert og korrekt.
  • All informasjon som kandidaten selv har lagt inn er tilgjengelig for administratorer på Styrenavn.
  • Styrenavn kan, etter forespørsel, dele all registrert informasjon med registrerte og godkjente kandidatsøkere. Dersom kandidat ønsker å bli kontaktet av Styrenavn, og ta stilling til deling av navn og kontaktinformasjon i hvert enkelt tilfelle, registreres dette enkelt på kandidatens profilside under «Tillatelse».
  • Styrenavn kan ta personlig kontakt med kandidater for å verifisere informasjon om kandidaten og for å avklare om kandidaten er åpen for konkrete henvendelser.
  • Kandidater som blir kontaktet om styreverv av kandidatsøkere plikter, når de forstår at kandidatsøker har funnet frem til dem gjennom Styrenavn, å underrette Styrenavn om dette.
  • Styrenavn kan sende e-post med påminnelser og informasjon om endringer i tjenesten o.l. til registrerte kandidater, men vil holde dette på et minimum.
  • Styrenavn kan slette en bruker om de oppdager misbruk av tjenesten eller de av formelle grunner anser kandidaten som uskikket til styreverv.
  • Kandidater kan når som helst slette sin egen profil, inklusive alle sine opplysninger og eventuelle opplastede filer på sin profilside.

Vilkår for kandidatsøkere

  • Registrering hos Styrenavn er gratis.
  • Kandidatsøker kan annonsere og søke gratis blant kandidatene på Styrenavns plattform.
  • All informasjon som ligger inne om kandidatsøker er tilgjengelig for administratorer i Styrenavn.
  • Styrenavn kan ta personlig kontakt for å avklare informasjon om Kandidatsøker.
  • Styrenavn oppgir kandidaters navn og kontaktinformasjon først etter å ha blitt kontaktet av kandidatsøker om aktuelle kandidater, og sjekket med kandidatene at de er åpne for å bli kontaktet av aktuelle kandidatsøker, evt. om de har gitt generell fullmakt til informasjonsdeling.
  • Kandidatsøker kan ikke ta direkte kontakt med kandidater uten først å ha bedt om utvidet informasjon, inkl. kontakopplysninger, fra Styrenavn. Dette gjelder også når oppdragsgiver mener å ha identifisert kandidatens identitet på egenhånd.
  • Når kandidatsøker finner en kandidat gjennom Styrenavn og ender opp med å bruke denne plikter kandidatsøker å rapportere dette til Styrenavn via sin profilside. Kandidatsøker godkjenner å bli fakturert etter gjeldende satser og vilkår (tilgjengelig i menyen som innlogget kandidatsøker).
  • Styrenavn kan sende e-post med informasjon om endringer i tjenesten o.l. til kandidatsøker.
  • Styrenavn kan slette en kandidatsøker om de oppdager misbruk av tjenesten eller de av formelle grunner anser kandidatsøker som uegnet.
  • Kandidatsøker kan når som helst be om at sin konto slettes. Om kandidatsøker har forpliktelser overfor Styrenavn vil kontoen gjøres inaktiv, og deretter slettes så snart forpliktelsene er opphørt. Om kandidatsøker ikke har noen forpliktelser overfor Styrenavn vil kontoen slettes umiddelbar