Om tjenesten 

Styrenavn er en nyutviklet, enkel og målrettet arena for rekruttering til styreverv. Hensikten er å bidra til rett kompetanse på rett sted til rett tid innen privat næringsliv, organisasjoner eller offentlig sektor.
 
Denne plattformen skal ivareta profesjonelle aktørers interesse og samtidig synliggjøre disse som alternative styretalenter ved neste styrevalg. Markedet er under stadig utvikling og det vil alltid være behov for ny og oppdatert kompetanse. Vi vet at det er mange aktuelle ressurspersoner som ikke kommer til vurdering når styreoppgaver skal fylles. Vårt mål er å bidra til å endre dette ved å gjøre kandidater tilgjengelige for oppdragsgivere i markedet.
 
Styrenavn bidrar til flere valgalternativ og et større mangfold. Plattformen sikrer det best tilgjengelige utvalg av relevante kandidater i de strategisk viktige prosessene ved styrerekruttering.
 
Plattformen gjør ønsket kompetanse søkbar, avklarer gjensidig interesse og legger til rette for at både selskapets behov og myndighetenes krav blir ivaretatt.

Hvem er vi?

Bak utviklingen av Styrenavn står tre personer med et brennende engasjement for gode rekrutterings prosesser, innovasjon og organisasjonsutvikling.
 
Vi utfyller hverandre med ulike personligheter, ulike faglige tilnærminger og med ulik bakgrunn.

Jørgen J. Mathiesen

Managing partner

Jørgen er profesjonell hodejeger med mange års erfaring fra Executive Search. Han er Managing Partner i Jemco Executive og Glasford International Executive Search Consultants i Norge. Han er en gründer og har siden 2007 videreutviklet ideen om en brukervennlig og uavhengig plattform for profesjonell og enkel styrerekruttering. Han har en postgrad fra Royal Agricultural College, UK. Stikkord: Målrettet, strategisk og løsningsorientert.

Christian Otto Ruge

Development partner

Christian har en sammensatt faglig bakgrunn med både teologi (embetsstudiet) og ledelse (MBA) i kofferten, samt erfaring både som styreleder og styremedlem i frivillig sektor. I Styrenavn.no bidrar han også med erfaring fra ledelsesforskning og vitenskaplige analyser, og med utvikling av de tekniske løsningene. Stikkord: Strukturert, menneskeorientert og analytisk.

Thomas Løvenskiold

Content partner

Thomas er gründer og managing director i Human Content AS, utdannet innen både ledelse (MBA) og data (sivilingeniør). Han er en erfaren rådgiver innen rekruttering, leder- og bedriftsutvikling og står bak utvikling og bruk av dyptgående vitenskaplige testverktøy. Dette definerer også hans faglige bidrag til Styrenavn.no. Stikkord: Analytisk, psykologisk og vitenskapelig.

Styrenavn eies og drives av Jemco Executive AS, en uavhengig Executive Search-aktør som står som garantist for rett behanding av personopplysninger i tråd med gjeldende GDPR. Se forøvrig vår personvernerklæring.

Del nyheten!