I Februar 2023 kunne Statistisk Sentralbyrå fremlegge at hele 70,1% av norske aksjeselskap kun har menn i styrene sine. Andelen styrer med både kvinner og menn representert var på beskjedne 20,6% mens  9,3% av styrene besto kun av kvinner (www.ssb.no). 

Utfordringene med homogene styrer er åpenbare – men hvordan gjøre noe med det?

Vi har utviklet en løsning der selskaper og et bredt utvalg styrekandidater enkelt kan finne hverandre. Basert på selskapets spesifikke behov tilbyr Styrenavn en profesjonell søkemotor for å identifisere kandidater med høy kompetanse i vår database. For et enkelt overblikk over våre kandidater, besøk gjerne denne siden.

Det er alt for mange uutnyttede ressurser der ute – mennesker som kunne bidratt til verdiøkning gjennom styrearbeid, men som går under «radaren» ved tradisjonell styrerekruttering. Ved å etablere en generell plattform som fremmer mangfoldig rekruttering, og samle et stort mangfold av styretalenter, åpner vi for å utnytte ressursene på en bedre og mer effektiv måte.

Registrer deg gratis som kandidatsøker – eller la oss ta oss av søket for deg.