For å hjelpe deg i gang med rekrutteringsprosessen, og for å hjelpe deg helt i mål har vi her samlet noen vanlige spørsmål – og svar. Finner du ikke det du lurer på håper vi du tar kontakt!

Styrenavn tilbyr flere innfallsvinkler til jakten på styrekandidater med ulik grad av egeninnsats.

Disse er «Kandidatsøk», «Annonsering», «Bestilling» og «Executive search». Ved Kandidatsøk anbefaler vi å kombinere med annonsering for å få et bredest mulig tilfang av aktuelle kandidater. 

KANDIDATSØK

Kandidatsøk innebærer et aktivt søk etter kandidater med utgangspunkt i bedriftens kriterier og behov for kompetanse. For å komme i gang, gå til «Kandidatsøk» i menyen. Velg de kriteriene som «må» innfris og gjør deres søk. Om en velger «Styreleder» vil en kun få opp kandidatene som i sin profil har markert at de er ute etter et styrelederverv, og velger en «bransje» vil en kun få opp kandidater som har ønsket seg til aktuelle bransje. Det kan imidlertid være mange kandidater som egner seg som styreleder uten å ha oppgitt dette i sin profil, eller som kan gjøre en utmerket jobb i en annen bransje enn vedkommende har oppgitt. For å få et bredest mulig tilfang av gode kandidater anbefaler vi derfor å gjøre mange ulike søk med ulike markeringer. For å lese mer om kandidatene, velg dem i listen. Kun anonym informasjon vises på dette stadiet.

ANNONSERING

Annonsering er et passivt søk hvor initiativet legges over på kandidatene. Annonsen tar utgangspunkt i dine registrerte opplysninger på profilsiden, så sørg for at denne er oppdatert og mest mulig fullstendig utfylt før annonse aktiveres. Ved å oppgi hvilke verv dere er ute etter, og å angi en kort annonsetekst, synliggjøres deres behov i våre kanaler. Når kandidater melder interesse vil du få et varsel på e-post, og du vil kunne lese mer om de interesserte på annonsesiden. Kun anonym informasjon vises på dette stadiet. Annonsene vil vises i liste på Styrenavns forside, men innholdet vil kun være synlig for innloggede kandidater på vår annonseside. 

BESTILLING

Ved bestilling definerer dere krav og ønsker for styrevervet som skal besettes, og overlater selve søket til Styrenavn. Aktuelle kandidater legges i Deres «Long list» etter klarering fra kandidat. 

EXECUTIVE SEARCH

Jemco Executive kan om ønskelig ta et helhetsansvar for å finne rett kandidat til åpent styreverv. Jemco vil da både søke Styrenavns kandidatbase og i andre kanaler – og ellers benytte seg av sitt nettverk, bygget opp gjennom mange år i bransjen.

Utvidet informasjon

Informasjonen du har fått tilgang til i den første delen er anonym og grunnleggende – nå er tiden inne for å gå mer i dybden, og for å kunne komme i kontakt med de aktuelle kandidatene.

Kandidater som er oppdaget gjennom annonsering: Gå til annonseringssiden og klikk deg inn på den aktuelle kandidaten. Skriv inn kandidatens ID og trykk «OPPDATER».

Kandidater som er oppdaget gjennom kandidatsøk: Gå til bestillingsfeltet nederst på siden for kandidatsøk, skriv inn ID-nummer på de aktuelle kandidatene og trykk «OPPDATER»

Klarering

Ved innsending av forespørsel/bestilling blir Styrenavn varslet. Om kandidaten ikke har gitt en generell tillatelse til informasjonsutveksling vil vi klarere dette med de aktuelle kandidatene før ytterligere informasjon deles. Når klarering er i orden blir kandidatene lagt til i oppdragsgivers «Long list» med ID og navn. Ved å trykke på kandidatene får en tilgang til utvidet informasjon og kontaktinformasjon. Kandidateprofil, samt evt. opplastet CV kan lastes ned som pdf-filer.

Systematisering og vurdering

For å holde oversikten i den videre prosessen anbefaler vi å overføre de meste aktuelle kandidatene til «Short list». Her kan du også gjøre dine egne notater og dele listen med andre ansvarlige for nominasjons-/rekrutteringsprosessen. 

Rapportering

Ved tilsetting/engasjement av kandidat som det er gitt informasjon om fra Styrenavn skal dette rapporteres for fakturering. Dette gjøres enkelt i fanen for «Rapportering» på profilsiden

Q&A

Spørsmål: Kan jeg ta direkte kontakt med kandidaten hvis jeg i søket forstår hvem det er?
Svar: Du kan ikke ta direkte kontakt med kandidaten uten å ha klarert det med Styrenavn først.

Spørsmål: Hvorfor er informasjonen jeg har lagt inn blitt borte?
Svar: Du må lagre informasjsonen ved å trykke «OPPDATER» etter hvert felt/avsnitt i skjemaene før du går videre til neste felt/avsnitt, eller forlater siden.

Spørsmål: Kan vi endre vår ansvarlige kontaktperson hos Styrenavn?
Svar: Dere kan endre ansvarlig kontaktperson på profilsiden. 

Spørsmål: Blir denne plattformen også flerspråklig?
Svar: Vi jobber med oversettelse til engelsk, men har prioritert å få alle funksjonene på plass på norsk i første omgang. 

Kontakt

Om dere ellers trenger hjelp av noe slag, ikke nøl med å ta kontakt!

For generelle spørsmål om rekruttering og rekrutteringsprosessen, kontakt Jørgen J. Mathiesen.
For tekniske spørsmål knyttet til plattformen, kontakt Christian Otto Ruge